Kiitokset, tekijät ja lähdeluettelo

Kiitokset

Suuret kiitokset kaikille Kartsalla-projektissa mukana olleille; sekä muistojaan ja alkuperäismateriaalia jakaneille yksityishenkilöille kuin Kartsalla – Entisten nuorten Riihimäki -kaupunkioppaan toteuttamisen mahdollistaneille tahoille!

Kaupunkioppaan toteuttamisen mahdollistaneet toimijat:

Riihimäen kaupunki: Nuorisopalvelut, Liikuntapalvelut, Puistoyksikkö
Riihimäen nuorisoteatteri
Riihimäen seurakunta

Feeniks café
Riihimäen asuntokeskus Oy LKV
Tekstiilitalo Puputti Oy
YIT Rakennus, Hämeenlinna

tekijät

Tekstit: Emilia Haavisto, Riihimäen kaupunginmuseo
Sivupohja: Tuotantotoimisto HVST

lähdeluettelo
Muistitietoaineisto:

Kartsamuistot talteen! –kyselytutkimuksen aineisto. Riihimäen kaupunginmuseo. Muistitietokeruu suoritettiin alkuvuodesta 2015 sähköisesti osoitteessa http://bit.ly/kartsalla

Yksityisten henkilöiden haastattelut ja sähköpostikirjeenvaihto.

Alkuperäislähteet:

Riihimäen nuorisopalvelut
Lehtileikekirjat
Valokuva-albumit
pöytäkirjat

Riihimäen kaupunginmuseon arkisto (RKM-arkisto)
Lyseon teinikuntien pöytäkirjat, tempauskirjat ja leikekirjat
Sanomalehtimateriaali

Yksityiskokoelmat:
päiväkirjat

Kuvalähteet:

Riihimäen kaupnuginmuseon kuvakokoelmat (RKM-kokoelmat)

Yksityiskokoelmat

Riihimäen seurakunnan arkisto

Riihimäen kotikirkon kuva-arkisto

Riihimäen kaupunginmuseon arkisto
Lyseon teinikuntien pöytäkirjat, tempauskirjat ja leikekirjat

Kaunokirjallisuuslähteet:

Airisto, Irma: Runoja Riihimäelle. Riihimäen kulttuurilautakunta, Riihimäki 1989.

Alsta, Tuulikki: Vakavat leikit. Gummerus, Jyväskylä 1966.

Alsta, Tuulikki: Häilyvät suhteet. Gummerus, Jyväskylä 1967.

Muut lähteet:

Mennään kartsalle -facebook-ryhmä

Haanpää, Päivi: Riihimäen nuorisoteatterin Puputin kulmalla tavataan –näytelmän käsikirjoitus.

Nieminen, Raimo: Riksu Keisarin kunta. Riihimäki 2014.

Yle elävä arkisto

Tutkimuskirjallisuus:

Heikkilä, Helena: Jotain upouutta. Turun upolaiset osana 1960-luvun popkulttuuria. Turun yliopisto, Kulttuurihistorian pro gradu. Syyskuu 2005.

Hoffrén, Jouko & Penttilä, Kalevi: Riihimäen historia 1. Vuoteen 1960. Riihimäen kaupunki. Karisto, Hämeenlinna 1979.

Honka-Hallila, Helena: Riihimäki – Hyvien yhteyksien kaupunki. Riihimäki 1960-2000. Riihimäen kaupunki, Riihimäki 2000.

Kurkela, Reijo: Suokylän Broadway. Riihimäkeläisen elokuvateatteritoiminnan historia. Elokuvakulttuuriyhdistys Kino Sampo. Gummerus, Jyväskylä 2007.

Nuorten tilat. Toim. Merja Kylmäkoski. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Sarja C. Oppimateriaaleja; 9/2006 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 70. Gummerus, Vaajakoski 2006.

Saarikangas, Kirsi: Eletyt tilat ja sukupuoli. Asukkaiden ja ympäristön kulttuurisia kohtaamisia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2006.

Salminen, Timo: Opin teillä. Riihimäen oppikoulut ja lukiot 1905-2005. Riihimäen lukio ja Riihimäen Lukion Seniorikilta ry. Vammalan kirjapaino, Vammala 2005.

Sarnama, Irja: Helsingin vaikutus Riihimäen nuorisoon. Julkaisematon tutkimus 1950-luvun lopulta.

Seinä, Sirkka & Kuisma, Ritva: Junan tuomia Puputin kulmassa. Riihimäki kaunokirjallisuudessa. Riihimäen kaupunginkirjasto, Riihimäki 2010.

Täältä tulee nuoriso! 1950-79. Toim. Kai Häggman. WSOY, Helsinki 2006.

Valtakunnallisen nuorisotutkimuksen tuloksia. Toim. Ritva Allto & Sirkka Minkkinen. Otava, Helsinki 1971.

 

frontpage